Баянхонгор Архангай Өвөрхангай Өмнөговь Говь Алтай Ховд Баян Өлгий Увс Завхан Хөвсгөл Булган Орхон Дархан Уул Сэлэнгэ Хэнтий Говьсүмбэр Сүхбаатар Дорнод Дорноговь Дундговь Төв
Гар утсанд зориулсан газрын цахим систем
Иргэд олон нийтэд зориулсан гар утасны аппликэйшн.
Цахим газрын мэдээллийн сан
Боломжууд
Өөрийн газрын
мэдээллийг харах

Та өөрийн газрын мэдээллийг "НЭГЖ ТАЛБАРЫН ДУГААР" болон "ӨРГӨДЛИЙН ДУГААР"-аас ашиглан хайж олох боломжтой.

Дан систем ашиглах

Дан системээр өөрийгөө таниулсанаар Газрын албанд тодорхой төрлийн хүсэлтүүд илгээх боломжтой.

Батлагдсан Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

Та бүх шатны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг Улс, Аймаг/Нийслэл, Сум/Дүүргийн түвшинд харах боломжтой.

Төслийн шатны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд санал өгөх

Боловсруулагдаж буй Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөлд санал өгөх боломжтой.

Мониторингийн сүлжээний мэдээлэл

Газар төлөв байдал, хянан баталгааны нэгдсэн сүлжээний мэдээллийг улс даяар харах боломжтой.

Газрын хянан баталгаа

Аж ахуй нэгж Газрын хянан баталгааны мэдээллийг шууд шивэн илгээх боломжтой.

Төрийн байгууллагууд