Вебийн хандалт

15834666

Нийт хандалт

0

Өмнөх сарын хандалт

0

Өнөөдрийн хандалт

Гар утасны суулгалт

Үйлчилгээний ашигласан байдал

79553

Цахим хүсэлт илгээсэн

24058

Газар зохион байгуулалтын санал өгсөн

60

Зөрчил мэдээлэлсэн

Андройд Гар утасны статистик

119086
Нийт татсан
21
Өнөөдөр татсан
21
Өнөөдөр ашигласан
108090
Дан-аар нэвтэрсэн
10996
Зочин эрхээр ашигласан

Бусад Гар утасны статистик (Үйлдлийн систем нь бүртгэгдээгүй)

8
Нийт татсан
0
Өнөөдөр татсан
0
Өнөөдөр ашигласан
3
Дан-аар нэвтэрсэн
5
Зочин эрхээр ашигласан

IOS Гар утасны статистик

48486
Нийт татсан
1
Өнөөдөр татсан
2
Өнөөдөр ашигласан
45126
Дан-аар нэвтэрсэн
3360
Зочин эрхээр ашигласан

Бусад Гар утасны статистик (Үйлдлийн систем нь бүртгэгдээгүй)

5
Нийт татсан
0
Өнөөдөр татсан
0
Өнөөдөр ашигласан
2
Дан-аар нэвтэрсэн
3
Зочин эрхээр ашигласан

Бусад Гар утасны статистик (Үйлдлийн систем нь бүртгэгдээгүй)

739
Нийт татсан
0
Өнөөдөр татсан
0
Өнөөдөр ашигласан
241
Дан-аар нэвтэрсэн
498
Зочин эрхээр ашигласан

Нийт статистик

168324
Нийт татсан
22
Өнөөдөр татсан
23
Өнөөдөр ашигласан
153462
Дан-аар нэвтэрсэн
14862
Зочин эрхээр ашигласан

Мэдээлэл авч буй төрөл

Өргөдөл шалгах
Нийт: 79915 | Өнөөдөр: 7
Өргөдлийн жагсаалт
Нийт: 1357101 | Өнөөдөр: 237
ДАН нэвтрэлт дуудах
Нийт: 3546305 | Өнөөдөр: 652
Зөрчил үүсгэх цонх
Нийт: 6763 | Өнөөдөр: 0
Зөрчлийн жагсаалт
Нийт: 6099 | Өнөөдөр: 1
Нэгдмэл сангийн жагсаалт
Нийт: 36786 | Өнөөдөр: 7
Уулзалтын цаг
Нийт: 3771 | Өнөөдөр: 0
Нэгж талбарын дэлгэрэнгүй
Нийт: 1892680 | Өнөөдөр: 448
Нэгж талбарын жагсаалт
Нийт: 3904935 | Өнөөдөр: 795
Хянан баталгаа
Нийт: 96634 | Өнөөдөр: 27
Төлбөр, татварын дэлгэрэнгүй
Нийт: 369113 | Өнөөдөр: 95
Нэхэмжлэлийн дэлгэрэнгүй
Нийт: 4099 | Өнөөдөр: 0
Төлбөр, татвар хайх
Нийт: 120438 | Өнөөдөр: 9
Төлөвлөлтийн санал илгээх
Нийт: 157268 | Өнөөдөр: 30
Төлөвлөлтийн саналын жагсаалт
Нийт: 174451 | Өнөөдөр: 25
QR Код нээх
Нийт: 183517 | Өнөөдөр: 32
Өргөдлийн хүсэлтийн жагсаалт
Нийт: 315448 | Өнөөдөр: 48
Өргөдлийн хүсэлт илгээх
Нийт: 162538 | Өнөөдөр: 10