Вебийн хандалт

10820905

Нийт хандалт

501750

Өмнөх сарын хандалт

4929

Өнөөдрийн хандалт

Гар утасны суулгалт

Үйлчилгээний ашигласан байдал

34009

Цахим хүсэлт илгээсэн

20079

Газар зохион байгуулалтын санал өгсөн

59

Зөрчил мэдээлэлсэн

Андройд Гар утасны статистик

92795
Нийт татсан
35
Өнөөдөр татсан
35
Өнөөдөр ашигласан
81675
Дан-аар нэвтэрсэн
11120
Зочин эрхээр ашигласан

IOS Гар утасны статистик

41963
Нийт татсан
25
Өнөөдөр татсан
27
Өнөөдөр ашигласан
38482
Дан-аар нэвтэрсэн
3481
Зочин эрхээр ашигласан

Бусад Гар утасны статистик (Үйлдлийн систем нь бүртгэгдээгүй)

742
Нийт татсан
0
Өнөөдөр татсан
0
Өнөөдөр ашигласан
243
Дан-аар нэвтэрсэн
499
Зочин эрхээр ашигласан

Нийт статистик

135500
Нийт татсан
60
Өнөөдөр татсан
62
Өнөөдөр ашигласан
120400
Дан-аар нэвтэрсэн
15100
Зочин эрхээр ашигласан

Мэдээлэл авч буй төрөл

Өргөдөл шалгах
Нийт: 59760 | Өнөөдөр: 37
Өргөдлийн жагсаалт
Нийт: 732653 | Өнөөдөр: 361
ДАН нэвтрэлт дуудах
Нийт: 2007487 | Өнөөдөр: 820
Зөрчил үүсгэх цонх
Нийт: 5224 | Өнөөдөр: 2
Зөрчлийн жагсаалт
Нийт: 4689 | Өнөөдөр: 3
Нэгдмэл сангийн жагсаалт
Нийт: 28674 | Өнөөдөр: 20
Уулзалтын цаг
Нийт: 3771 | Өнөөдөр: 0
Нэгж талбарын дэлгэрэнгүй
Нийт: 799417 | Өнөөдөр: 543
Нэгж талбарын жагсаалт
Нийт: 1969208 | Өнөөдөр: 1175
Хянан баталгаа
Нийт: 63061 | Өнөөдөр: 42
Төлбөр, татварын дэлгэрэнгүй
Нийт: 192416 | Өнөөдөр: 83
Нэхэмжлэлийн дэлгэрэнгүй
Нийт: 2896 | Өнөөдөр: 0
Төлбөр, татвар хайх
Нийт: 104940 | Өнөөдөр: 14
Төлөвлөлтийн санал илгээх
Нийт: 119961 | Өнөөдөр: 53
Төлөвлөлтийн саналын жагсаалт
Нийт: 104947 | Өнөөдөр: 30
QR Код нээх
Нийт: 129759 | Өнөөдөр: 70
Өргөдлийн хүсэлтийн жагсаалт
Нийт: 167950 | Өнөөдөр: 64
Өргөдлийн хүсэлт илгээх
Нийт: 87813 | Өнөөдөр: 33