Вебийн хандалт

0

Нийт хандалт

0

Өмнөх сарын хандалт

0

Өнөөдрийн хандалт

Гар утасны суулгалт

Үйлчилгээний ашигласан байдал

142069

Цахим хүсэлт илгээсэн

27057

Газар зохион байгуулалтын санал өгсөн

62

Зөрчил мэдээлэлсэн

Андройд Гар утасны статистик

130902
Нийт татсан
49
Өнөөдөр татсан
51
Өнөөдөр ашигласан
119909
Дан-аар нэвтэрсэн
10993
Зочин эрхээр ашигласан

Бусад Гар утасны статистик (Үйлдлийн систем нь бүртгэгдээгүй)

8
Нийт татсан
0
Өнөөдөр татсан
0
Өнөөдөр ашигласан
3
Дан-аар нэвтэрсэн
5
Зочин эрхээр ашигласан

IOS Гар утасны статистик

48670
Нийт татсан
4
Өнөөдөр татсан
6
Өнөөдөр ашигласан
45324
Дан-аар нэвтэрсэн
3346
Зочин эрхээр ашигласан

Бусад Гар утасны статистик (Үйлдлийн систем нь бүртгэгдээгүй)

5
Нийт татсан
0
Өнөөдөр татсан
0
Өнөөдөр ашигласан
2
Дан-аар нэвтэрсэн
3
Зочин эрхээр ашигласан

Бусад Гар утасны статистик (Үйлдлийн систем нь бүртгэгдээгүй)

739
Нийт татсан
0
Өнөөдөр татсан
0
Өнөөдөр ашигласан
241
Дан-аар нэвтэрсэн
498
Зочин эрхээр ашигласан

Нийт статистик

180324
Нийт татсан
53
Өнөөдөр татсан
57
Өнөөдөр ашигласан
165479
Дан-аар нэвтэрсэн
14845
Зочин эрхээр ашигласан

Мэдээлэл авч буй төрөл

Өргөдөл шалгах
Нийт: 86804 | Өнөөдөр: 45
Өргөдлийн жагсаалт
Нийт: 1561887 | Өнөөдөр: 1370
ДАН нэвтрэлт дуудах
Нийт: 4233008 | Өнөөдөр: 3924
Зөрчил үүсгэх цонх
Нийт: 7246 | Өнөөдөр: 8
Зөрчлийн жагсаалт
Нийт: 6400 | Өнөөдөр: 0
Нэгдмэл сангийн жагсаалт
Нийт: 39339 | Өнөөдөр: 27
Уулзалтын цаг
Нийт: 3771 | Өнөөдөр: 0
Нэгж талбарын дэлгэрэнгүй
Нийт: 2231763 | Өнөөдөр: 2488
Нэгж талбарын жагсаалт
Нийт: 4704923 | Өнөөдөр: 5254
Хянан баталгаа
Нийт: 107058 | Өнөөдөр: 83
Төлбөр, татварын дэлгэрэнгүй
Нийт: 413144 | Өнөөдөр: 306
Нэхэмжлэлийн дэлгэрэнгүй
Нийт: 4364 | Өнөөдөр: 2
Төлбөр, татвар хайх
Нийт: 124329 | Өнөөдөр: 26
Төлөвлөлтийн санал илгээх
Нийт: 183395 | Өнөөдөр: 98
Төлөвлөлтийн саналын жагсаалт
Нийт: 200495 | Өнөөдөр: 169
QR Код нээх
Нийт: 200741 | Өнөөдөр: 111
Өргөдлийн хүсэлтийн жагсаалт
Нийт: 494846 | Өнөөдөр: 791
Өргөдлийн хүсэлт илгээх
Нийт: 242786 | Өнөөдөр: 271